Doplňkové služby

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

Hlukové studie
Zjistíme pro Vás veškerá potřebná měření v oblasti hluku vč. kompletní hlukové studie, která mohou sloužit jako podklady pro rozhodování o nejvhodnějším využití prostorů, projektování úprav, územní, stavební a kolaudační řízení, stanovisko hygienické služby, vyřizování stížností apod. Důkladná znalost předpisů v této oblasti nám umožňuje zpracovat podklady tak, aby navrhované řešení bylo optimální nejen z hlediska ochrany proti hluku, ale též vynaložených nákladů.

Měření osvětlenosti
Provádíme provozní měření osvětlenosti, a to jak u nových zařízení, tak i u zařízení v běžném provozu. U nových zařízení slouží toto měření především ke kontrole správnosti návrhu osvětlení, u zařízení v provozu pak ke zjištění stavu osvětlovací soustavy, jejíž parametry se zhoršují díky stárnutí a znečišťování.