Oprava objektu a parkoviště Havířov

Název stavby: Oprava objektu a parkoviště Havířov

Objednavatel:  Sallerova výstavba, s.r.o.
Termín realizace: 
Cena bez DPH:  310 950,- 

Specifikace:

Oprava venkovních ploch, střešního pláště. Oprava a odvodnění budovy.

 

zpět na reference