Opravy a rekonstrukce

OPRAVY A REKONSTRUKCE

  • změny stávajícího dispozičního uspořádání prostor objektu
  • změny způsobu využívání prostor objektu
  • změny způsobu napájení objektu teplem, energií či dalšími médii
  • zásahy do statiky objektu
  • podstatné zásahy do vnějšího pláště objektu (výměna oken, oprava či zateplení fasády, oprava, celková oprava střechy)