Laboratoř QC + šatna žen - SO203 HPD, Zentiva, k.s.

Název stavby: Laboratoř QC + šatna žen - SO203 HPD, Zentiva, k.s.

Objednavatel:  Zentiva, k.s. 
Termín realizace: 08/2015 - 10/2015
Cena bez DPH: 2 873 457,- Kč

Specifikace:

Stavebně konstrukční část, instalace:

 • Elektro požární signalizace
 • Strukturovaná kabeláž
 • Čisté prostory
 • Vzduchotechnika a chlazení -část VZT, Vzduchotechnika a chlazení -část chlazení
 • Měření a regulace pro VZT
 • Vybavení prostor
 • Elektroinstalace
 • Zdravotně technické instalace
 • Systém kontroly vstupu
 • Přípojky a přeložky Čištěná voda, Přípojky a přeložky Tlakového vzduchu,
 • Monitoring teploty- chladnička m.č. 2024
 • Dodávka - Myčka Miele G7893 + instalace a kompletace
 • Dodávka – Laminární box Mars 1500 + instalace a kompletace
 • Zařízení staveniště – provozní vlivy
 • Organizační vedení zakázky
 • Dokumentace skutečného provedení -zakreslení změn do objednatelem předané
 • Dokumentace
 • Instalační kvalifikace pro média
zpět na reference