Poskytování služeb dle ČSN 15221-2 (Facility management - FM)

Název stavby: Poskytování služeb dle ČSN 15221-2 (Facility management - FM)

Objednavatel: IKEM
Termín realizace: 01/2011 - 12/2014
Cena bez DPH: 119 823 984 Kč

Specifikace:

Poskytování služeb dle ČSN 15221-2
Obsahem poskytované služby je zejména zajištění:

  • technické správy budov v definovaném rozsahu s péčí řádného hospodáře tak, aby technická zařízení plně sloužila potřebám objednatele
  • servisů, provozních prohlídek, revizí a zkušebních testů zařízení a technických zařízení budov v termínech a rozsahu daných všeobecně platnými předpisy, provozními předpisy a provozními podmínkami prvotního dodavatele, resp. výrobce
  • další služby, které se týkají podpůrných procesů a péče o majetek
zpět na reference