Servisní činnost a Facility management

SERVISNÍ ČINNOST A FACILITY MANAGEMENT

Zajišťujeme komplexní servisní služby pro výrobní sféru a oblast občanské vybavenosti. Služby poskytujeme na vysoké úrovni, maximální kvalitě a v širokém rozsahu činností:

1. Popis a zhodnocení technického stavu zařízení či objektu
Cílem této služby je poskytnout zákazníkovi dostatek objektivních informací o technickém stavu zařízení a objektu. Výsledky analýzy mohou sloužit jako podklad pro nové investiční záměry nebo optimalizaci stávajícího systému péče o hmotný majetek. V případě požadavku zákazníka je zpracována kompletní technická dokumentace.

2. Zajištění technického servisu
Základem této služby jsou pravidelné preventivní prohlídky - klasická forma zajištění preventivní péče. 

Kromě pravidelných prohlídek nabízíme:

  • provedení plánovaných oprav
  • provedení neplánovaných oprav (havárie) včetně 24hodinové pohotovosti
  • roční zprávu o stavu servisovaných zařízení,
  • dílčí revize

3. Správa a provozování technických zařízení a objektů v majetku zákazníka (Facility management)
Tato služba představuje nejvyšší úroveň péče o technické zařízení a objekty. Zahrnuje komplexní zajištění provozu a správy převzatého majetku zákazníka. Cílem je zlepšení úrovně provozu, zvýšení kvality péče o hmotný majetek, snížení výskytu havárií, hledání úspory energií a samozřejmě snížení nákladů. Součástí služby může být také pasportizace, zajištění revizí a kontrol.

Hlavními prvky služby jsou:

  • řízení provozu, plnění a sledování technických parametrů
  • péče o převzaté zařízení či objekty
  • vedení agendy dle požadavku zákazníka
  • návrhy na technická zlepšení
  • pravidelná roční zpráva o stavu zařízení a objektů převzatých do péče