Skladová a výrobní hala, areál IMUNA PHARM, a.s.

Název stavby: Skladová a výrobní hala, areál IMUNA PHARM, a.s.

Objednavatel: IMUNA PHARMA, a.s.
Termín realizace: 08. 2015 - 12. 2015
Cena bez DPH: 6 596 540,- EUR

Specifikace:

 • Prováděcí projektová dokumentace
 • Validační činnost
 • Čisté prostory
 • Výrobní technologie
 • Technologická média - Systém vody pro injekce
 • Technologická média - Systém čištěné vody
 • Technologická média - Systém čisté páry
 • Technologická média - Systém výroby, skladování a distribuce stlačeného vzduchu
 • Technologická média - Systém přípravy a distribuce dusíku
 • Technologická média – Chladící voda pro technologii
 • Vzduchotechnika pro čisté prostory
 • Chlazení pro vzduchotechniku
 • Měření a regulace - pro vzduchotechniku, chlazení, vytápění, páru.
 • Monitoring

 

zpět na reference