Výměna technologického zařízení výroba Pentassa

Název stavby: Výměna technologického zařízení výroba Pentassa

Objednavatel: Ferring - Léčiva, a.s.
Termín realizace: 11/2007 - 04/2008
Cena bez DPH: 7 870 000 Kč

Specifikace:

Úprava čistých prostor a instalace nového technologického zařízení BFS včetně jeho propojení

zpět na reference