Konzultace a poradenství

KONZULTACE A PORADENSTVÍ

Kvalitní předprojektová příprava poskytne základní informace o vhodnosti stavebního záměru  v závislosti na lokalitě, majetkoprávních poměrech a platném územním plánu. Pro rekonstrukce řeší změnu účelu využití, výhody i rizika. Vše dle platné legislativy.

Výsledkem je reálná analýza, která předchází finančně náročnějším odborným posudkům, průzkumům a měřením, potřebným pro návrh stavby.
Analýza končí shrnutím výsledků, závěrů a doporučeními, jak během návrhu stavby pokračovat.

Rozsah nabízených činností:

  • komplexní analýza zakázky
  • objasnění cílových představ se zákazníkem, studie proveditelnosti, včetně koncepce provozu a systémů
  • specifikace potřebných podkladů a průzkumů
  • posouzení realizovatelnosti projektu
  • návrh postupu stavby (etapizace)