Projektová činnost a inženýring

PROJEKTOVÁ ČINNOST A INŽENÝRING

Kvalitně zpracovaná projektová dokumentace a rozsah inženýrských služeb významným způsobem ovlivňují kvalitu a průběh realizace projektu. Kromě toho mají zásadní dopad na budoucí využítí a funkčnost stavby, ale samozřejmě i na celkový rozpočet. Kvalita služeb se projeví nejenom v úspoře prostředků, ale i v ušetřeném čase zákazníků.

Stupně projektové dokumentace

 • architektonická, objemová a dispoziční studie stavby
 • dokumentace k územnímu řízení
 • projektová dokumentace pro stavební řízení
 • projektová dokumentace pro provedení stavby 
 • dokumentace skutečného provedení stavby
 • dokumentace bouracích prací (v případě potřeby)

Inženýring

 • projednání dokumentace s dotčenými organizacemi a orgány za účelem vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, ohlášení stavby nebo jiných potřebných povolení 
 • konzultace s orgány státní správy, správci veřejných sítí, správci dálkových vedení
 • konzultace se SÚKL

Fáze inženýrských služeb

 • předprojektová inženýrská činnost
 • inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí
 • inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení
 • inženýrská činnost pro zajištění kolaudace stavby a případných povolení provozu