Rekonstrukce VZT a CHL pavilon B, E, F

Název stavby: Rekonstrukce VZT a CHL pavilon B, E, F

Objednavatel: IKEM, Praha 4
Termín realizace: 2010/2011
Cena bez DPH: 1 986 000 Kč

Specifikace:

Vypracování jednostupňové projektové dokumentace a dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. Projekt řeší úpravy stávajícího větracího zařízení a instalaci chlazení včetně souvisejících úprav ve vybraných prostorách pavilonu B, F, E.

 

zpět na reference