Dodávky technologií a staveb na klíč

DODÁVKY TECHNOLOGIÍ A STAVEB NA KLÍČ

1. Stavby na klíč
Kompletní realizace staveb s vysokým podílem technologických částí. Společnost působí v roli generálního dodavatele stavby - zajišťuje řízení celého projektu, jeho rozsah, kvalitu a kontrolu. 

2. Dodávky technologických částí staveb
Realizace technologických částí staveb - dodávky a montáž provozních souborů a výrobních technologií:

Technologie

 • dodávka a montáž technologických zařízení od renomovaných výrobců včetně napojení na média
 • dodávka a montáž procesních kotlů a nádrží včetně napojení na média

Systémy, zdroje a rozvody médií

 • voda pro injekce WFI
 • čistá pára
 • čištěná voda
 • systém mytí – CIP a sterilizace SIP
 • tlakový vzduch, vakuum, medicinální plyny
 • topná, chladící voda
 • produktovody

Vzduchotechnika, klimatizace

 • dodávka a montáž vzduchotechnických systémů včetně napojení na topnou a chladící vodu, systém- vlhčení, měření a regulace.

Čisté prostory

 • dodávka a montáž čistého prostoru (stěny, stropy, finální vrstvy podlah) včetně osvětlení, elektroinstalace a vybavení nábytkem
 • dodávka a montáž laminárních stropů a laminárních boxů (vhodné pro výrobní prostory, laboratoře, operační sály)

Elektroinstalace

 • elektroinstalace v objektech třídy A a B
 • slaboproudé rozvody
 • EPS
 • SZS
 • datové sítě
 • měření a regulace


Součástí všech dodávek je, v případě požadavku zákazníka, zpracování projektu a kvalifikace dodávky. Úkolem kvalifikace dodávky je prokázání dodržení projektových parametrů a provedená kvalifikace rovněž slouží jako podklad pro úspěšnou kolaudaci stavby a povolení výroby.