1. Zavolejte nám!
 2. Tel.: +420 221 719 611
 3. pharservice@pharservice.cz

PHAR SERVICE

Stavby pro farmaceutický a chemický průmysl

Firma se zabývá především generálními dodávkami staveb různého charakteru. V první řadě, vzhledem k historickému vývoji firmy, jsou realizovány stavby a dodávky technologií pro farmaceutický a chemický průmysl.

 • AUMED, a.s. – Produktová a procesní inovace ve společnosti AUMED, a.s.: I. Technologie výroby a II. Kontrola
 • AVEFLOR, Budčeves – Přístavba a stavební úpravy stávajícího výrobního a administrativního objektu – technologická část – projekt, realizace, kvalifikace
 • Belmed, Minsk, Bělorusko
  Úprava čistých prostor pro výrobu tekutých sterilních forem – realizace, kvalifikace
  Úprava mikrobiologické laboratoře – projekt, realizace, kvalifikace
 • Biopharm SolutionCZ, Sukorady – Adjustace probiotik – projekt, realizace, kvalifikace
 • Borský závod na výrobu skel, Nižní Novgorod, Rusko – čistý prostor pro výrobu  automobilových skel TRIPLEX – výrobní dokumentace, realizace, kvalifikace
 • Darnitza, Kyjev, Ukrajina – Výstavba čistých prostor pro výrobu suchých injekcí (antibiotika) – realizace, kvalifikace
 • Dyntec, Terezín – Rozšíření rozvodu WFI – projekt, realizace, kvalifikace
 • ERMEX ENGINEERING – úpravna vody Želivka, dodávka a montáž VZT, změna způsobu dezinfekce ÚV Želivka -NaCIO
 • Ferring Léčiva, Jesenice u Prahy
  Výměna TLG zařízení PE II –  realizace, kvalifikace
  Optimalizace haly C2 – tlakový vzduch – projekt, realizace, kvalifikace
  Sekundární balení Testavan – projekt, realizace, kvalifikace
 • Imuna CZ, Brno – Výroba bakteriálních léčivých přípravků projekt, realizace, kvalifikace
 • IMUNA PHARM, Šarišské Michalany
  Výroba virových očkovacích látek – projekt, realizace, kvalifikace
  Příprava prostor pro aseptickou výrobu – projekt, realizace, kvalifikace
  Příprava očkovacích kultur – projekt, realizace, kvalifikace
  Kontrolní virologická laboratoř – projekt, realizace, kvalifikace
  Odběrový box, chlazené sklady – projekt, realizace, kvalifikace
  Výroba infuzních roztoků – projekt, realizace, kvalifikace
 • ImunomedicA, Chuderov – Výstavba objektu LYOFILIZACE projekt, realizace, kvalifikace
 • LentiKats, Stráž pod Ralskem – Čistý prostor pro výrobu imobilizovaných kvasinek – projekt, realizace, kvalifikace
 • Lybar, Velvěty – Úprava linky MAKROMAT a roztokárny – výrobní dokumentace, realizace, kvalifikace
 • Medika, Sandanski, Bulharsko – Úprava čistých prostor a kvalifikace prostor pro výrobu pevných lékových forem
 • Medsintez, Novouralsk, Rusko
  Přestavby čistých prostor pro výrobu infuzních roztoků a doplnění monitoringu – projekt, realizace, kvalifikace
  Zdroj a rozvody PW pro výrobu biopreparátů – projekt, realizace, kvalifikace
  Úprava čistých prostor cechu 4 a revalidace systému VZT pro výrobu PLF – projekt, realizace, kvalifikace
  Úprava čistých prostor a revalidace systému VZT pro výrobu biopreparátů – projekt, realizace, kvalifikace
 • Sevapharma, Praha
  Provoz imunoprofylaktických vakcín projekt, realizace, kvalifikace
  Výroba Immodin  projekt, realizace, kvalifikace
  Výroba Alteana a alergenů  projekt, realizace, kvalifikace
 • Slovakofarma, Hlohovec
  Výroba měkkých želatinových kapslí v objektu č. 29 – realizace, kvalifikace
  Rekonstrukce výroby mastí, masťové základy – projekt, realizace, kvalifikace
 • Sopharma, Sofia, Bulharsko
  Zdroj a rozvod PW a WFI pro výrobu injekcí – projekt, realizace, kvalifikace
  Rozšíření rozvodu PW a WFI pro výrobu injekcí – projekt, kontrola při realizaci, kvalifikace
 • VUAB Pharma, Roztoky
  Inovované injekce – technologická část  – projekt, realizace, kvalifikace
  Úprava čistých prostor pro výrobu API  – projekt, realizace, kvalifikace
 • VULM, Bratislava – Příprava tekutých léčivých forem – technologické rozvody – projekt, realizace, kvalifikace
 • Zentiva, Bukurešť, Rumunsko
  Výstavba navažoven – projekt, realizace, kvalifikace
  Rekonstrukce kompresorové stanice a rozvodů tlakového vzduchu – projekt, realizace, kvalifikace
  Rekonstrukce personálních propustí – projekt, realizace, kvalifikace
  Rekonstrukce adjustace SDF – projekt, realizace, kvalifikace
 • Zentiva Hlohovec
  Výroba omeprazolových pelet – projekt, realizace, kvalifikace
  Rekonstrukce CIP systému mastí – projekt, realizace, kvalifikace
  Instalace granulátoru GLATT TGD600 a WIP stanice L4 – projekt, realizace
  Instalace zařízení GLATT WURSTER včetně propojení – projekt, realizace, kvalifikace
  WIP stanice pro GL5 a GL6 – projekt, realizace, kvalifikace
  Přípravna pro zařízení WURSTER II a WIP stanice – projekt, realizace
 • Zentiva Praha
  Výstavba objektu Satelit Mastí a Čípků – čisté prostory, VZT, MaR a elektroinstalace –  realizace, kvalifikace
  Vybudování laboratoří OVP II. – realizace, kvalifikace
  Rekonstrukce dražírny – projekt, realizace, kvalifikace
  Rekonstrukce výroby injekcí  – projekt, realizace, kvalifikace
  Instalace Glatt Coater – projekt, realizace
  Správní budova – vzduchotechnika, elektroinstalace a systém MaR – realizace
  Rozšíření přípravny injekcí  – projekt, realizace, kvalifikace
  Výroba kapek v objektu SO 203 – realizace, kvalifikace
  CIP stanice pro kontejnery, GL 3, GL 4 a 5, Coatry a „mobil“ – projekt, realizace, kvalifikace
  Rekonstrukce objektu 223 na objekt Výzkumu a Vývoje – realizace, kvalifikace
  Rekonstrukce mikrobiologické laboratoře  –  realizace, kvalifikace
  Rekonstrukce navažoven PLF – projekt, realizace, kvalifikace
  Sklad chemikálií – TZB a technologie –  realizace, kvalifikace
  Instalace plničky IWKA – realizace
  Rekonstrukce laboratoří R&D SC I – projekt, realizace, kvalifikace
  Rekonstrukce laboratoří R&D SC III – projekt, realizace, kvalifikace
  Rekonstrukce plnění Narcotanu – projekt, realizace, kvalifikace
  Rekonstrukce administrativní budovy – vzduchotechnika, elektroinstalace a systém MaR – realizace
  Objekt pro výrobu hormonálních produktů PLF – projekt, realizace, kvalifikace
  Laboratoře pro tlakové operace –  realizace, kvalifikace
  Dostavba skladů  – vzduchotechnika, elektroinstalace a systém MaR – realizace
  Výroba PLF  FMB sekce B  – – projekt, realizace, kvalifikace
  Rekonstrukce adjustace TLF – projekt, realizace, kvalifikace
  Laboratoře chemického inženýrství –  realizace, kvalifikace
  Rozšíření centrálních laboratoří SO 460  – projekt, realizace, kvalifikace
  Rekonstrukce systému PW – PLF C – projekt, realizace, kvalifikace
  Rekonstrukce adjustace PLF  –  projekt, realizace, kvalifikace
  Rozšíření provozu navažoven PLF  –  projekt, realizace, kvalifikace
  Navažovna injekcí  –  projekt, realizace, kvalifikace
  Rekonstrukce výroby a rozvodu čištěné vody výroby TLF –  projekt, realizace, kvalifikace
  Rekonstrukce linky M v objektu SO 230  –  realizace, kvalifikace
  Rekonstrukce prostor pro výrobu očních kapek –  projekt, realizace, kvalifikace
  Instalace kapslovacího zařízení v SO 203 HPD –  projekt, realizace, kvalifikace
  Rekonstrukce laboratoří, kanceláří a skladů SO 412 –   realizace
  GMP nápravná opatření pro výroby PLF v areálu Zentiva, k.s. – I. a II. Etapa –  realizace, kvalifikace
  Rekonstrukce prostor očních kapek LATANOPROST –  projekt, realizace, kvalifikace
  Rekonstrukce laboratoří SO 410 a 411 –  realizace, kvalifikace
  Prostory pro stabilitní komory v SO 460 –  projekt, realizace
  Ordinace lékaře a provoz masáží v SO 104 –  realizace
  Rekonstrukce laboratoří FMB 4.NP – projekt, realizace, kvalifikace
  Rekonstrukce provozu PP2 (ONCO), FMB 4.NP – realizace, kvalifikace
  Realizaci úprav v SO223 – KILOLAB –  realizace, kvalifikace
  Přestavba provozu PP III – projekt, realizace, kvalifikace
  Instalace adjustačních linek IMA 1, IMA 10, IMA 11, Uhlmann I a Uhlmann II –  projekt, realizace, kvalifikace
  Systém odvlhčování pro GL 1, GL 2, GL 3, GL 4 Glatt Coater –  projekt, realizace, kvalifikace
  Vybudování skladových prostor v objektu SO 203, 4.NP –  projekt, realizace, kvalifikace
  Navýšení kapacity výroby čištěné vody na provoze TLF –  projekt, realizace, kvalifikace
  Rekonstrukce adjustace JIH –  projekt, realizace, kvalifikace
  Instalace ohřevu PW a automatizace mytí Z1, Satelit MaČ –  projekt, realizace, kvalifikace
  Vybudování prostor pro výrobu PLF – FMB sekce E –  projekt, realizace, kvalifikace
  Vybudování personálních propustí a prostoru BALK adjustace PLF –  projekt, realizace, kvalifikace
  Rekonstrukce laboratoře MS –  projekt, realizace
  Vybudování prostor pro GS a třídění tablet –  projekt, realizace, kvalifikace
  Úprava prostor adjustace a údržby PLF –  projekt, realizace, kvalifikace
  Vybudování prostor pro granulační linku č.7 –  projekt, realizace, kvalifikace
  Realizace výstavby granulační linky č.8 –  projekt, realizace, kvalifikace
  Rekonstrukce laboratoře 1.103 SO 410 –  projekt, realizace
Stavby pro farmaceutický a chemický průmysl
PHAR SERVICE

Stavby pro zdravotnictví

V této oblasti se firma zabývá především generálními dodávkami staveb různého charakteru, nicméně s ohledem na širší portfolio firmy zejména v dodávkách technologií a čistých prostor se více profiluje na dodávky staveb pro zdravotnictví, kde firma dodávala celou řadu rekonstrukcí od technologických rozvodů až po kompletní přestavby operačních sálů.

 • Cellthera, s.r.o. – TKÁŇOVÉ ZAŘÍZENÍ – v objektu Vienna Point 2, Brno
 • FNKV Praha – Vzduchotechnika na Klinice popáleninové medicíny a Klinice plastické chirurgie, pavilon N a N1
 • FNKV Praha
  Stavební úpravy 1. NP-RDG kliniky v pavilonu H – realizace
  Centrální ředírna cytostatik  pavilon P – projekt, realizace, kvalifikace
  Rekonstrukce interního příjmu a vstupní haly na pavilonu S – realizace
  Úprava prostoru ordinací a kanceláří v 1.np. pavilonu M – realizace
  Oční tkáňová banka – pracoviště s tkáněmi pavilon P – projekt, realizace, kvalifikace
  Rekonstrukce kanalizace gynekologie pavilon D – realizace
  Rekonstrukce JIP ortopedie pavilon H – realizace
  Zázemí operačního sálu a příprava radiofarmak pavilon H – realizace
  Rekonstrukce laboratoře CAB – projekt, realizace, kvalifikace

 • IKEM Praha
  Rekonstrukce OS 1,2 a zázemí v objektu D
  Modernizace dialyzačního oddělení – pavilon E 1.PP
  Rekonstrukce vzduchotechniky a chlazení pavilonu F
  Vzduchotechnika B 2. PP mrazící boxy – realizace
  Dispoziční úpravy operačních sálů  D č. 129 a 130 – realizace
  Hybridní operační sál – realizace, kvalifikace
  Stavební úpravy ambulancí pavilonu B, 2., 3.NP – realizace
  Rekonstrukce VZT a chlazení budov E a F – realizace
 • SPADIA LAB a.s. – Laboratoře Praha – Nagano 1; Praha 3 – Žižkov
 • ÚPMD Praha
  Rekonstrukce části rozvodů vnitřních instalací budov
  Rekonstrukce evakuačního výtahu a úprava oddělení na lůžkovou část pro pooperační a gynekologicko/senologickou péči III
Stavby pro zdravotnictví
PHAR SERVICE

Stavby pro bydlení

Naše společnost je schopna nabídnout a úspěšně zrealizovat i stavby pro bydlení,  od rekonstrukce bytů, staveb či rekonstrukcí rodinných domů, vestaveb půdních bytů či novostaveb a rekonstrukcí celých bytových domů.

 • Novostavba rodinného domu Měšice
 • Stavební úpravy bytového domu č.p. 580 – Náchod
 • Stavební úpravy bytového domu č.p. 579 – Náchod
 • Rekonstrukce nebytového prostoru v Záběhlicích na bytovou jednotku
 • Rekonstrukce rodinného domu Roztoky
 • Rekonstrukce půdního prostoru na podkrovní byt
 • Stavební úpravy bytového domu Kollárova10 – rekonstrukce
Stavby pro bydlení
PHAR SERVICE

Stavby komerční

V neposlední řadě realizujeme  komerční nemovitosti i ostatní stavby, u kterých využíváme zkušenosti z jiných staveb, zejména z náročných staveb pro zdravotnictví. Všechny stavby jsou provedeny s důrazem na detail a kvalitní technické provedení.

 • Caravan Metropol, s.r.o. – Provozní objekt SHOWROOMU pro karavany, Klíčany
 • KKJ Investment a.s. – Fabricka Pernerova, Praha 8 – rekonstrukce průmyslového objektu Křižíkovy elektrárny, následně přebudovaného na objekt kancelářského charakteru
 • Certus Mercatus s.r.o. – Stavební úpravy kanceláří v budově AB5 2.NP
 • Soukromý investor – Rekreační zařízení Orlík – objekt infrasauny

 

Stavby komerční
Kontakty

PHAR SERVICE

napište nám, nebo zavolejte

sídlo firmy

PHAR SERVICE, a.s.

 • IČ: 44851057
 • DIČ: CZ44851057
 • Kollárova 644/10a
 • 186 00 Praha 8 – Karlín
 • 110 00 Praha
 • +420 221 719 611

Zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka B 4763
Bankovní spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 102644114/0300
Identifikátor datové schránky: a23fnni

© 2021 PHAR SERVICE, a.s. - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |
Zásady ochrany osobních údajů