1. Zavolejte nám!
 2. Tel.: +420 221 719 611
 3. pharservice@pharservice.cz

Projekční a inženýrská činnost

PHAR SERVICE

Projekty staveb

 • Projekty stavebzpracování projektové dokumentace
 • studie, dokumentace pro územní rozhodnutí
 • projekty pro stavební povolení
 • tendrová dokumentace
 • dokumentace pro provedení stavby

Při realizaci projektů na klíč poskytujeme precizní koordinaci projekčních, přípravných a stavebních prací s časovým a ekonomickým plánem zákazníka.

Referenční stavby

 • Paster, Prahova, Rumunska – Objekt pro výrobu vakcín – základní projekt
 • Dalimil Mika – Rekonstrukce RD – zastropení bazénu RD
 • Dr. M. Rau – kadeřnictví – Úpravy komerčních prostor pro provoz kadeřnictví
 • Oční ordinace MUDr. Rau – Úpravy komerčních prostor pro provoz oční ordinace vč. zásahového sálu
 • Ferring – Léčiva, a.s.
  Rekonstrukce v objektu pro zřízení archivních prostor
  Studie proveditelnosti vestavby do technických prostor haly nad výrobou
  V areálu ECP Vestec řešení protihlukové zdi u venkovní technologie
 • FNKV Praha
  Heliport pavilonu N1 – Obnova dokumentace pro územní řízení heliportu na střeše pavilonu  N1 včetně inženýringu
  Dokumentace celkové rekonstrukce podlaží pavilonu S pro nový provoz
  Stavební úpravy JIP s cílem zvýšení lůžkové kapacity, pavilon F
  Rekonstrukce části pavilonu pro standard čistých prostor s využitím jako laboratoře, pavilon K, 2.NP – laboratoř genetiky
  Centrální odběrové místo – pavilon K, 1.NP – Zřízení centrálního odběru v areálu nemocnice se zázemím pacientů a personálu
  Centrum aplikované biomimplantologie – laboratoře – Titul pod dotací eurofondů řešící výrobu, kontrolu a zázemí v nových čistých prostorách
 • IKEM Praha
  Rekonstrukce prostor JIP v pavilonu F
  Rekonstrukce VZT a CHL – pavilon E, 2.-.4.NP – kompletní rekonstrukce lůžkových částí se zřetelem na zvýšení standardu
  Temná komora pro kliniku diabetologie – úpravy pavilonu A – 1002 – řešení změny užívání prostor (změny dispozice a PSV)
 • Medifin a.s.
  Tkáňové zařízení Cellthera – Rekonstrukce v poliklinice Opatovská, Praha 4,  pro změnu užívání na laboratoře v čistém provozu
 • Kraj Vysočina
  Rekonstrukce pavilonu 13 v areálu nemocnice Havlíčkův Brod ( oddělení plicní, LDN), vč. přístavby
 • MB Pharma s.r.o.
  Centrum výzkumu alternativních přípravků a dermální kosmetiky – PD ve výrobním areálu v Roztokách u Prahy
 • Městská policie Praha
  Rekonstrukce prostor pro spisovnu Městské policie Praha 8
  Rekonstrukce prostor policie – Korunní 98 pro COS Městská policie
 • Ministerstvo obrany ČR
  Rekonstrukce budovy č. 7 – PD rekonstrukce budovy v areálu Dobronín
  Rekonstrukce budovy č. 29 – PD rekonstrukce zařízení psinec vč. ošetřoven v areálu Dobronín, inženýring
  Rekonstrukce budovy č. 27 – PD rekonstrukce vjezdové vrátnice  vč. zázemí, inženýring
 • NOVAVAX cz
  Výrobní budova A – větrání místností  1-209 – ocelové konstrukce
  Výrobní budova A – větrání místností  2-025 – ocelové konstrukce
 • PHAR SERVICE a.s. – Administrativní budova Pernerova č.p. 659, Praha 8 – PD kompletní rekonstrukce budovy v památkové zóně vč. inženýringu a řešení břemen
 • Probační a mediační služba – Kompletní rekonstrukce památkově chráněné budovy  Senovážná 995/2 pro PMS
 • ZŠ Waldorfská
  Demolice původního pavilonu školy vč. inženýringu
  Objekt nového pavilonu školy – Mezi Rolemi 34/8, Praha 5 Jinonice
 • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
  Gynekologie – pavilon F5 – Celková rekonstrukce sociálního zázemí se zřetelem na imobilní občany
  Revitalizace prostor pro příjem pacientů a příjmové ambulance – pavilon 9 – Řešení stavební rekonstrukce vstupní a příjmové části nemocničního pavilonu A8
  Revitalizace prostor pro příjem pacientů a příjmové ambulance – pavilon 10 – Řešení stavební rekonstrukce vstupní a příjmové části nemocničního pavilonu A8
  Revitalizace prostor pro příjem pacientů a příjmové ambulance – pavilon 6 – Revitalizace prostor oční a interní kliniky vč. TZB a mediciálních plynů
 • Zentiva Praha
  Řešení úprav dočasného parkoviště , 267 míst včetně inženýringu
  Stavebně konstrukční a elektro silová část napájení chladící technologie
  Stavební a statické řešení osazení manipulátoru ve výrobních prostorách – Manipulátor Kovymont m 1500-H m.č. 1575 FMB
  Zajištění úprav a podmínky zprovoznění speciální výrobní technologie – přesun RTG z SO410 do SO460
  Stavební a statická část osazování technologie – připojení GL4 na kolonu
  Rekonstrukce adjustace SO202 jih
  Rekonstrukce čištěné vody pro TLF – stavební a statické zajištění řešené technologie
  Vstupní šatny FNB 1.PP – etapa I. – Celkové řešení vstupních šaten farmabloku
  Architektonicko stavební část jednacích místností s mobilními příčkami
  Umístění automatických zakladačů Kardex ve stávajícím provozu
  Úpravy pro instalaci stabilitní komory – stavební číst PD pro vestavbu stabilitní komory pro protivzorky
  Úprava chlazení PLF-D – Výměna centrálních venkovních jednotek chlazení Daikin – část PD ocelové konstrukce
  Odstranění stavby SO230 – chemická výroba – Dokumentace bouracích prací průmyslového objektu s ekologickou zátěží  vč. infrastruktury
  Chlazení místnosti 3.01 v SO460 – Rekonstrukce prostor laboratoří přes profese PSV
  Laboratoř QC a šatna žen – SO203 HPD – Rekonstrukce laboratoří QC a sociální části pro standard čistých prostor v 2.NP
  Buňkoviště – SO121 – Zaměření zdokladování SO pro prodloužení stavebního povolení vč. inženýringu
  Instalace kapslovacího stroje – SO203 – Změna výrobní technologie v čistých prostorách s dopadem na technologii a PSV
  Parkovací dům – SO701 – Dokumentace a inženýring parkovacího domu s kapacitou 365míst/4 podlaží
  Instalace kotle 1800 litrů v SO201 – 3.NP – Výměna kotle v čistých výrobních prostorách s vazbou na PSV a dotčených profesí
  Výškový sklad, potrubní most, dopravníkový most – Řešení výškového skladu a všech návazností včetně mostů – 63997m3/9482 palet
 • A. Karásek – Rekonstrukce RD přízemní přístavbou a řešení krytých stání
 • Carlin s.r.o. – vestavba atypického výtahu do schodišťového prostoru bytového objektu

Součinnost při realizaci staveb

Činnosti před zahájením realizace stavby

 • spolupráce se zákazníkem při vyhodnocení soutěže
 • zpracování časového harmonogramu stavby

Činnosti spojené s realizací stavby

 • výkon autorského dozoru v případě zpracování projektové dokumentace
 • zajištění předání a převzetí stavby

Činnosti po dokončení stavby a kolaudace

 • kontrola podkladů potřebných ke kolaudaci, jejich příprava a kompletace
 • zabezpečení kolaudačního rozhodnutí, případně povolení předčasného užívání stavby
 • spolupráce při uvedení stavby do provozu
 • spolupráce při zkušebním provozu

Referenční stavby

 • FNKV Praha
  Studie rekonstrukce endoskopického oddělení včetně lůžkové části
  Úrovňový heliport H2 – Rekonstrukce stávajícího heliportu včetně inženýringu
  Studie navýšení kapacity lůžek na JIP pavilonu F -3.NP
  Rekonstrukce části pavilonu pro standard čistých prostor s využitím jako laboratoře – Pavilon K – 2. NP – laboratoř genetiky
  Návrh dispozičního řešení a provozu včetně PSV ve třídě čistých prostor a systém zásobování
  IKEM Praha
  Řešení narušení užívání stavebního objektu zemní a atmosférickou vlhkostí – odstranění vlhkosti z trafostanice TS2532
 • ZŠ Waldorfská – Objekt nového pavilonu školy – Mezi Rolemi 34/8, Jinonice
 • Ferring – Léčiva, a.s.
  Studie proveditelnosti umístění sekundárního balení
 • FLAS – Sekundární balení Testavanu – Ve výrobním objektu SO04 a SO06 řešení přestavby a nového skladu protivzorků
 • RHM Projekt s.r.o. – Návrh zázemí centrálních laboratoří  a laboratoře imunologie a alergologie, prostory výuky
 • VFN Praha  
  Řešení stavební rekonstrukce vstupní a příjmové části nemocničního pavilonu A8
  Revitalizace prostor oční a interní kliniky vč. TZB a medicinálních plynů
 • Trasmed –  Poliklinika Čelákovice – Vyhodnocení stavu nosných konstrukcí , stavu objektu, možnost rekonstrukce a nástavby
 • Městský úřad Husinec  – Hasičská zbrojnice – řešení havarijních stavů po povodních, konzultace, posudky
 • Zentiva Praha
   Instalace tabletovacího lisu – Betapress – Posudek podlahy/stropu pod lis

Konzultace, poradenství a inženýring

Kvalitní předprojektová příprava poskytne základní informace o vhodnosti stavebního záměru  v závislosti na lokalitě, majetkoprávních poměrech a platném územním plánu. Pro rekonstrukce řeší změnu účelu využití, výhody i rizika. Vše dle platné legislativy.

Výsledkem je reálná analýza, která předchází finančně náročnějším odborným posudkům, průzkumům a měřením, potřebným pro návrh stavby. Analýza končí shrnutím výsledků, závěrů a doporučeními, jak během návrhu stavby pokračovat.

Rozsah nabízených činností:

 • komplexní analýza zakázky
 • objasnění cílových představ se zákazníkem, studie proveditelnosti, včetně koncepce provozu a systémů
 • specifikace potřebných podkladů a průzkumů
 • posouzení realizovatelnosti projektu
 • návrh postupu stavby (etapizace)

Referenční stavby

 • Ferring – Léčiva a.s. – Studie proveditelnosti vestavby do technických prostor haly nad výrobou – denní  místnost v technickém podlaží haly C2
 • FNKV Praha – Ověření proveditelnosti vestavby hybridního operačního sálu
 • Kamil Jankovský MSc. – Půdní vestavba – Nám. Jiřího z Lobkovic 2235/4 – Zaměření půdního prostoru jako podklad studie rekonstrukce
 • Zentiva Praha – Instalace linky Uhlmann-m.č. 1668 – Posudek stropní konstrukce pod novou výrobní technologií
 • Ministerstvo obrany ČR VÚ Jaroměř – Ocelové přístřešky – zdokumentování stavu přístřešku

Inženýring

Inženýring

 • projednání dokumentace s dotčenými organizacemi a orgány za účelem vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, ohlášení stavby nebo jiných potřebných povolení
 • konzultace s orgány státní správy, správci veřejných sítí, správci dálkových vedení
 • konzultace se SÚKL
 • TDI

Fáze inženýrských služeb

 • předprojektová inženýrská činnost
 • inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí
 • inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení
 • inženýrská činnost pro zajištění kolaudace stavby a případných povolení provozu

Referenční stavby

 • FNKV Praha
  Heliport pavilonu N1 – Obnova dokumentace pro územní řízení heliportu na střeše pavilonu N1 včetně inženýringu
 • Úrovňový heliport H2 – Rekonstrukce stávajícího heliportu včetně inženýringu
 • ZŠ Waldorfská
  Demolice původního pavilonu školy vč. inženýringu
 • Ministerstvo obrany ČR
  Rekonstrukce budovy č. 29 – PD rekonstrukce zařízení psinec vč. ošetřoven v areálu Dobronín, inženýring
  Rekonstrukce budovy č. 27 – PD rekonstrukce vjezdové vrátnice  vč. zázemí, inženýring
 • Zentiva Praha
  Řešení úprav dočasného parkoviště , 267 míst, včetně inženýringu
  Buňkoviště – SO121 – Zaměření zdokladování SO pro prodloužení stavebního povolení vč. inženýringu
Kontakty

PHAR SERVICE

napište nám, nebo zavolejte

sídlo firmy

PHAR SERVICE, a.s.

 • IČ: 44851057
 • DIČ: CZ44851057
 • Kollárova 644/10a
 • 186 00 Praha 8 – Karlín
 • 110 00 Praha
 • +420 221 719 611

Zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka B 4763
Bankovní spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 102644114/0300
Identifikátor datové schránky: a23fnni

© 2021 PHAR SERVICE, a.s. - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |
Zásady ochrany osobních údajů