1. Zavolejte nám!
 2. Tel.: +420 221 719 611
 3. pharservice@pharservice.cz

PHAR SERVICE

Servisní služby

PHAR SERVICE

Facility management

Správa a provozování technických zařízení a objektů v majetku zákazníka představuje nejvyšší úroveň péče o technické zařízení a objekty. Zahrnuje komplexní zajištění provozu a správy převzatého majetku zákazníka. Cílem je zlepšení úrovně provozu, zvýšení kvality péče o hmotný majetek, snížení výskytu havárií, hledání úspory energií a samozřejmě snížení nákladů. Součástí služby může být také pasportizace, zajištění revizí a kontrol.

 • řízení provozu, plnění a sledování technických parametrů
 • péče o převzaté zařízení či objekty
 • vedení agendy dle požadavku zákazníka
 • návrhy na technická zlepšení
 • pravidelná roční zpráva o stavu zařízení a objektů převzatých do péče

AUMED, a.s.

Dynamiko Invest s.r.o.

ZENTIVA, k.s.

ImunomedicA a.s.

Ferring – Léčiva, a.s.

Zajištění technického servisu

Základem této služby jsou pravidelné preventivní prohlídky – klasická forma zajištění preventivní péče. Kromě pravidelných prohlídek dále nabízíme:

 • provedení plánovaných oprav
 • provedení neplánovaných oprav (havárie) včetně 24 hodinové pohotovosti
 • roční zprávu o stavu servisovaných zařízení,
 • dílčí revize

Zhodnocení technického stavu

Popis a zhodnocení technického stavu zařízení či objektu – cílem této služby je poskytnout zákazníkovi dostatek objektivních informací o technickém stavu zařízení a objektu.

Výsledky analýzy mohou sloužit jako podklad pro nové investiční záměry nebo optimalizaci stávajícího systému péče o hmotný majetek. V případě požadavku zákazníka je zpracována kompletní technická dokumentace.

Kontakty

PHAR SERVICE

napište nám, nebo zavolejte

sídlo firmy

PHAR SERVICE, a.s.

 • IČ: 44851057
 • DIČ: CZ44851057
 • Kollárova 644/10a
 • 186 00 Praha 8 – Karlín
 • 110 00 Praha
 • +420 221 719 611

Zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka B 4763
Bankovní spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 102644114/0300
Identifikátor datové schránky: a23fnni

© 2021 PHAR SERVICE, a.s. - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |
Zásady ochrany osobních údajů