Součinnost při realizaci staveb

SOUČINNOST PŘI REALIZACI STAVEB

1. Činnosti před zahájením realizace stavby

  • spolupráce se zákazníkem při vyhodnocení soutěže
  • zpracování časového harmonogramu stavby

2. Činnosti spojené s realizací stavby

  • výkon autorského dozoru v případě zpracování projektové dokumentace
  • zajištění předání a převzetí stavby

3. Činnosti po dokončení stavby a kolaudace

  • kontrola podkladů potřebných ke kolaudaci, jejich příprava a kompletace
  • zabezpečení kolaudačního rozhodnutí, případně povolení předčasného užívání stavby
  • spolupráce při uvedení stavby do provozu
  • spolupráce při zkušebním provozu